Uutiset

 

Karhunpään lahjoituksista

Hei Presidentti Jussi,
Parhaimmat onnitteluni ja Rotarysäätiön puolesta kiitokset klubisi erinomaisesta osallistumisesta Every Rotarian Every Year lahjoituksiin Rotarysäätiön vuosirahastoon!
EREY on ollut Rotarysäätiön ohjelmassa jo vuosia ja sen avulla on pyritty kannustamaan jokaista rotaria lahjoittamaan haluamansa summa vuosirahastoon. Osallistumalla lahjoituksiin voimme taata Säätiön laaja-alaisen hyvän tekemisen maailmassa ja olemme siten tukemassa kauempana asuvien lähimmäistemme ihmisarvoista elämää.

Vyöhykkeen 15 (kahdeksan kymmenestä Ruotsin piiristä ml. Latvia, kaikki Suomen piirit ml. Viro ja Venäjän länsipuoli) Rotarysäätiön alueellisena koordinaattorina minulla on tilaisuus seurata sekä lahjoitusten kertymistä että niiden käyttöä. Olen iloinen voidessani todeta, että maailmanlaajuisesti lahjoitetaan runsaasti ja siten esim. polioviruksen hävittämiskampanja on sujunut lähestulkoon odotetusti. Vuosirahaston kautta tuettiin kymmenillä miljoonilla dollareilla viime vuonna hankkeita globaaleina apurahoina. Voimme yhdessä ylpeinä todeta, että meidänkin piirit, 1400 ja 1410 ja siten myös kaikki meidän klubimme olivat mukana mittavassa Intian Punen seudun kuivuusalueiden sadeveden keruujärjestelmien rakentamisessa (piiri 3131). Hyödyn saivat liki 30000 alueen asukasta, joilla nyt riittää vettä sekä kotitalouskäyttöön että viljelmille ympärivuotisesti. Kävimme puolisoni Matin kanssa siellä vajaa vuosi sitten tarkastamassa aikaansaannoksia. Olen usein kuullut sanottavan, että Rotary pystyy muuttamaan elämän paremmaksi, mutta nyt sain sen omin silmin todeta. Kuulin omilla korvillani kyläläisten innostuneet suunnitelmat viljelyn laajentamiseen, karjan kasvatukseen, koulu- sanitaatio- ja terveydenhuoltotoimien tekemiseen yhteistyössä "kummi"rotaryklubin kanssa. Perheen nuoret, jotka haluavat jatkaa viljelijöinä, voivat nyt jäädä kotiinsa, eivätkä ole pakotettuja lähtemään tienestin hakuun suurkaupunkiin.

Tämän vuoden juuri alkuvaiheessa oleva yhteinen hankkeemme kohdistuu Etiopiaan, minne toimitetaan 11 kaihileikkauslaitetta eri puolille maata ja koulutetaan sikäläinen sairaalahenkilöstö käyttämään laitteita. Se tulee olemaan mullistava parannus nykytilanteeseen, kun ainoat kaksi laitetta sijaitsevat maan pääkaupungissa Addis Abebassa ja näin ollen sadat tuhannet sokeat kauempana ja maaseudulla asuvat ihmiset eivät saa apua sinänsä helposti hoidettavaan tautiin. Myös tämä hanke tehdään yhteistyössä Intian piiri 3131n kanssa ja mukaan ulkomaisina kumppaneina ovat tulleet Suomen piirit 1380 ja 1430 meidän piiriemme lisäksi.

Klubisi on tämän vuoden toiseksi paras EREY-klubi (paras on Stockholm Strand, joka on yhtä vaille 100 % EREY). Vielä kerran parhaimmat onnittelut saavutuksestanne! Ehkä tulevan vuoden aikana voisitte saavuttaa 100 % tavoitteen?

Toivotan menestyksekästä tulevaa vuotta 2016 sekä Sinulle, Presidentti Jussi että kauttasi koko Pori Karhunpään klubille sekä hyvää vointia teille kaikille!

Virpi Honkala

Regional Rotary Foundation Coordinator (RRFC) Zone 15
 

EREY = Every Rotarian Every Year

 

Suomen Rotary – ajankohtaista

Rotaryn lokakuun teema on Talouskehitys ja yhteiskunnallinen kehittäminen 2.10.2015

Rotaryn lokakuun teema on Talouskehitys ja yhteiskunnallinen kehittäminen

Talouskehitys ja yhteis-kunnallinen kehittäminen ovat hyvin vahvasti sidoksissa keskenään. Maailman ja kansantalouden kasvu ovat yhteiskunnallisen kehittämisen perusta. Toisaalta yhteiskunnallinen kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia ja teknisiä edellytyksiä talouden kasvulle.
Suomessa esimerkiksi 1990-luvulla tekniset innovaatiot loivat teollisuudelle vahvan kilpailuedun ja vahvan taloudellisen kasvun tavaraviennin vauhdittamana. Samalla talouskasvu ja EU-jäsenyys kehitystukineen mahdollistivat yhdyskuntarakenteen voimakkaan kehittämisen.
Tilanne on vuoden 2007 jälkeen muuttunut voimakkaasti. USAsta alkanut finanssikriisi levisi koko läntiseen talousmaailmaan. Suomen talous supistui voimakkaasti. Talouden volyymi on sen jälkeen säilynyt samalla tasolla lähes kymmenen vuotta.
Tällä hetkellä Suomen talous on ongelmissa julkisen sektorin velkaantumisen ja yrityssektorin heikon vientikaupan takia. Julkisen talouden menoja supistetaan palvelujen rajoittamisella ja karsinnalla. Tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen kansantalouden ansaintakykyyn. Tämä pakottaa rajoittamaan ja arvioimaan yhteiskunnallista kehittämistä.
Pitkällä tähtäyksellä yhteiskunnallisen kehittämisen täytyy sopeutua talouskasvun rajaamiin puitteisiin.

Lisää talouskasvusta mm. www.maailmantalous.net, www.suomenpankki.fi, www.ecb.europa.eu
 

Suomen Rotary – lääkäripankin esittely

PDF-tiedostoSuomen Rotaryn Lääkäripankin esittely 2.10.2015-JB.pdf (54 kB)
Suomen Rotaryn Lääkäripankki, joka on perustettu 1999, rekrytoi lääkäreitä sekä muita terveydenhuollon ammattilaisia vapaaehtoistyöhön kehittämään kohdemaan kollegoiden osaamista, tietotaitoa kansalaistensa terveyden hoitamisessa. Lue lisää oheisesta tiedotteesta